اگر وضعیت اقتصادی مهم نباشد نمیتوان برنامه ریزی کرد

به گزارش خبری نوپیام ،دکتر محمد شریفی صادقی کارشناس حوزه اقتصاد و محقق دینی در گفت وگو و با خبرنگار ما به مبحث اقتصاد و رابطه آن با دین و مذهب پرداخت و گفت: ابتدای صحبت را با فرمایشات را از امام کاظم ( ع) آغاز می کنم که هر کسی که برای خانواده اش و درآمدش کاری انجام می دهد مثل کسی است که برای رضایت خداوند همه کارها را انجام داده است به این معنا که وزنه اقتصاد در کنار وزنه باقی کارها در یک کفه است.

این کارشناس و محقق دینی ادامه داد: حال که به این وسعت اقتصاد مسئله ارزشمندی است جا دارد که در حوزه دین به مسئله اقتصاد توجه ویژه شود.

شریفی صادقی توجه به کیفیت مال را مهم برشمرد و افزود: به طور یقین در حوزه دینی وقتی صحبت از کسب درآمد می شود می بایست به کیفیت توجه شود و کمیت و اندازه نباید نگاه کرد.چگونه به دست آوردن مال مهم است

وی تصریح کرد: از مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف بشری اقتصاد است.اگر وضعیت اقتصادی مهم نباشد به طور یقین نمی توان به برنامه ریزی درست رسید.

وی به مجمع عالی اصتناد اشاره کرد و گفت: کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است که به خوبی به آن توجه شده است. در مجمع عالی اصتناد پایه کار گروهی را به ما یاد می دهد که اهداف بر اساس توانایی ها ترسیم شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: به شخصه معتقدم این کار ,جدید و نوآور است و ایده های خلاقانه بسیار می تواند قدم های مثبت را در اقتصاد به وجود آورد.

وی در پایان افرود: مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به اقتصاد دارد و هر سال در ایام نوروز مباحث اقتصادی از سوی رهبری بسیار تاکید می شود .

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند

به گزارش خبری نوپیام، مهندس کامبیز رسا مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما به چالش و معضل میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما مجموعه های خصوصی این است که بخش دولتی صدای بخش خصوصی را درست نمی شنود یا خاصه های بخش خصوصی را درک نمی کند و همیشه این خلا وجود دارد.

رئیس کارگروه کمیته توسعه مسکن اقتصادی,به دیده نشدن فعالیت تعاونی ها و آثار آن اشاره کرد و گفت: تعاونی مسکن ها از یک جایی به بعد در صحنه اقتصادی به آن صورت در جریان روند کار قرار نگرفته اند و همین امر هم باعث شده تا به مشکلات آن ها توجه نشود از این بابت بیشتر تعاونی ها دچار مشکلات و معضلات هستند که آثار آن را در انباشت تقاضا و افزایش قیمت مسکن شاهد هستیم.

عضو اصلی شورای سیاست گذاری مجمع عالی اصتناد به نقش تعاونی ها در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: می بایست دولت ها به تعاونی ها بها بدهند چرا که تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند و هر زمان که دولت در زمینه ساخت مسکن, نقش موثری برای تعاونی ها لحاظ کرده است تعاونی ها این نقش را سازنده انجام داده اند که نمونه آن در دوران پس از جنگ, و نهضت مسکن مهر مشاهده کرده ایم که حجم زیادی از ساخت و ساز را تعاونی ها به عهده گرفتند در واقع تعاونی ها به دنبال این هستند که دولت مانع تراشی نکند یا از لحاظ قوانین از لحاظ تسهیلات کارشان پیش رود.

مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران به نقش مجمع عالی اصتناد اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی برای دسترسی به بخش حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس,وزارتخانه ها در جهت اجرای درست قانون نیازمند یک مجمع است که اصتناد به خوبی به این چرخه توانسته پوشش بدهد.ایده تشکیل مجمع اصتناد بر این پایه تشکیل شده که مراجعی از بخش دولتی وجود داشته باشد که بخش خصوصی بتواند با آن ها دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: مجموعه ما با این رویکرد که صدای بخش خصوصی است و فضای همفکری و همکاری در آن وجود دارد و به مثابه پلی بین بخش دولتی و خصوصی است تشکیل شده است تا آینده خوبی برای اقتصاد و تصمیم گیری برای مدیران باشد.

رسا تصریح کرد: فعالیت ما در بخش خصوصی همیشه با قسمت هایی از دولت یا ارگان های تصمیم گیرنده ارتباط دارد.مراحل پی در پی و موانع از سمت بخش دولتی باعث افزایش زمان و هزینه برای بخش خصوصی است.

وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از کشورها معضل مشکلات در بخش خصوصی و دولتی را حل کرده اند و ما خوشحالیم که این خلا توسط اصتناد در حال رفع شدن است.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد یک بانک اطلاعاتی میباشد که از ظرفیت ها آن استفاده نمود

به گزارش خبری نوپیام،استاد دانشگاه دکتر محمد حسین علی مددی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل بزرگی که در کشور وجود دارد به خصوص در بخش دانش استفاده آنچنانی نشده است که می بایست از این ظرفیت استفاده بهینه و تولید را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: یک کارمند در طول سال چقدر آورده برای یک سازمان صنعتی ایجاد می کند؟ این ظرفیت و توانمندی باید بررسی و به کیفیت زندگی آنان پرداخته شود.

وی تصریح کرد: حلقه مفقوده ای که بین صنعت و توان علمی جامعه است را اصتناد می تواند برقرار کند.

علی مددی به ظرفیت اصتناد اشاره کرد و گفت: طراحی سیستم که برای ما هم افزایی کند را من به آن صورت قوی ندیده ام اما خوبی این مجمع این است که بانک اطلاعاتی تشکیل و از ظرفیت ها و فناوری ها استفاده شود.

این استاد دانشگاه به انتصاب ها اشاره کرد و گفت: ما از جمله موفق ترین ها در صنایع و دانشی هستیم که در آن حوزه با پشتکار مضاعف تلاش کردیم(نانو، فولاد، چشم پزشکی و …) اما انتصاب ها بر مبنای شایستگی به آن صورت لازم صورت نپذیرفته است، که اگر اینگونه بود، قله های فناوری، دانش و موفقیت را بیش از پیش کسب می نمودیم. البته رسیدن به افق های روشن با اهداف هم افزایی این مجمع نزدیکتر و میسر خواهد شد.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد

این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.

یه گزارش خبری نوپیام، دکتر علی اصغر رمضانی نژاد صادق مدیران نمونه وزارتخانه میراث فرهنگ و صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما در رابطه با جلسه با مدیران اصتناد گفت: در جلسه ای که با مدیران اصتناد داشتم باید بگویم که بسیار مسیر خوبی انتخاب شده است مضاف بر این که هدف گذاری خوب و دقیقی صورت گرفته که انشالله امیدواریم با هم افزایی مسئولین رده های دولتی و مدیران بخش خصوصی به نتیجه خوبی برسیم.

وی اصتناد را پلی بین بخش دولتی و خصوصی در جهت هم افزایی دانست و اظهار داشت: بخش دولتی و حاکمیتی همیشه درگیر ساختار بسته خودش بوده است اما اصتناد پل بسیار خوبی بین ارگان های خصوصی و دولتی ایجاد کرده است که این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.

وی استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و نخبگان را نشانه رشد بالندگی این وزارتخانه برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان و نخبه گان در وزارت میراث فرهنگی,صنایع دستی,گردشگری در هر سه حوزه تخصصی می تواند نشاندهنده بالندگی و رشد فکری وزارتخانه باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه کارشناسی وزارت میراث فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری کارشناسان زبده و خوبی حضور دارند و تمام سعی شان است این است تا ارتباط موثری بین حاکمیت دولتی و بخش خصوصی برقرار کنند.

این مدیر نمونه وزارت تاکید کرد: یکسری ضوابط و قوانین دست و پاگیر در بخش دولتی بوده است اما با ورود تیم مدیریتی جدید, عرصه برای تعامل بخش خصوصی بهتر شده است و انشالله موانع هم برطرف شود.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد پلی جديد بین صنعت و دانشگاه ها

به گزارش خبری نوپیام ، علی عباسی, دبیر کل انجمن الگوسازی توسعه اقتصاد مقاومتی در مور همایش سالانه از مفاخر ملی اصتناد به خبرنگار ما گفت : با توجه به سیاست های ۲۴ گانه مقام معظم رهبری در راستای راهگشایی اقتصاد و با توجه به اینکه ۲۹ بهمن ماه, روز اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است در این روز با رویکرد و هدف اقتصاد دانش بنیانی و مردم نهادی همچنین اقتصاد درون زا و بیرون زا با تکیه بر مردم و شرکت دانش بنیان ، شرکت تعاونی و بخش های خصوصی میتوان قدمی در حوزه های مختلف برداشت.

وی افزود: صنایعی که به عنوان پیشران اقتصادی هستند اگر با این رویکرد ذکر شده که بیان شد در این راستا حرکت کنند مشکل شکوفایی اقتصادی و اشتغال که مسئله مهم برای جوانان است در سایه تولید قوی برطرف خواهدشد و همچنین اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی که در این راستا شرکت دانش بنیان محوریت کار را در دست داشته باشند.

دبیر کل انجمن الگوسازی توسعه اقتصادی مقاومتی تاکید کرد: یکی از سیاست های این رویکرد که سال علمی تعریف شده باید به دنباله علم فروشی باشیم و با تاکید به اقتصادی که بر پایه علمی و عقلانی حاکم باشد یعنی اقتصادی که در مقابل تکانه های دشمن قوی باشد و این بهترین لفظی است که میتوان بکار برد

وی خاطرنشان کرد:
باید به توانایی های خودمان تکیه داشته باشیم و با دانش ، تکنولوژی ،علم فروشی توسط استعدادهای درخشان و نخبگان جوان, کارهای بسیار ارزنده در حوزه دانشگاه انجام داد که این امر باعث می شود پلی بین صنعت و دانشگاه ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم.
عباسی افزود: با ادغام سرمایه های مردمی و دانش و تجربه علمی دانشمندان بزرگ میتوان اختراع و نوآوری برای کشور به ارمغان آورد.

وی به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: درحوزه های مختلف همانند حوزه دفاعی در رده والا قرار گرفته ایم و اگر این امر مهم در سایر حوزه ها با وحدت کلمه و رویه و حمایت از تولید کنندگان باشد اشاعه پیدا کند امر مهمی است و اگر اینگونه نباشد دچار تورم خواهیم شد.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان گفت:رفع معضلات و حمایت,خواسته اصلی ما در شرکت دانش بنیان است

مجموعه های خصوصی و به خصوص دانش بنیان بر اساس دانش,تولید و خدمت می کنند.معضلات ما زیاد است که امید است با کمک مجمع عالی این مشکلات مرتفع گردد

مهندس علیرضا کهزادی در گفت وگو با خبرنگار نوپیام گفت: مجموعه ما از سال ۸۴ در حوزه خدمات فنی مهندسی دریایی و حوزه فراساحل مشغول به کار و از همان سال برای اولین بار در ایران ۲۰ نوع فعالیت را انجام داده است.

وی ادامه داد: هر روز خدمت جدیدی به مجموعه وزارت نفت و نیرو و ارتباطات ارائه می دهیم و در واقع یکی از رقبای شرکت های خارجی محسوب می شویم که حرفی برای گفتن داریم.

این کارآفرین تصریح کرد: تمام تجهیزاتی که می خواستیم بالای هشتاد درصد را تولید داخل کردیم به غیر از یکسری تجهیزاتی که نیازی به تولید داخل نیست که با کیفیت تر از نمونه خارجی و هم با قیمت بهتر از مشابه است.

وی به تشریح مجموعه خود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۵۰پرسنل به صورت مستقیم با ما قرارداد دارند و نزدیک به ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر به طور غیر مستقیم با ما همکاری دارند و قصد داریم این تعداد را به ۵۰۰ نفر هم برسانیم.

رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی دانش بنیان به رفع معضلات با همکاری اصتناد اشاره کرد و گفت: مجموعه های خصوصی و به خصوص دانش بنیان بر اساس دانش,تولید و خدمت می کنند.معضلات ما زیاد است که امید است با کمک مجمع عالی این مشکلات مرتفع گردد تا اشتغال و اقتصاد پویا شود.در واقع مجموعه ما بیشتر حمایت و عمل گرایی را می خواهد که خیلی اتفاق خوبی خواهد افتاد.

کهزادی خاطر نشان کرد: مجمع عالی اصتناد را خیلی نمی شناسیم اما اگر برنامه ها عملی شود بسیار می توانیم در حوزه تسهیلات بانکی,وام بلند مدت با درصد پایین تر, قرارداد های دولتی,مطالبات و سایر دغدغه ها قوی تر و کارهای بزرگی انجام دهیم.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

 

انتهای پیام/

مجمع عالی اصتناد در حمایت از نخبگان و مفاخر صنعتی و ملی

به گزارش خبری  نوپیام ، نویسنده پژوهشگر گفت:ضمن اغنای روحی و فرهنگی نخبگان به مسئله اقتصادی آنان هم توجه کنیم و اهداف اقتصادی شان را پیاده کنیم

دکتر امیر مهدوی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : بهترین موضوعی که می شود به آن استناد کرد تجمیع نخبگان و مفاخر صنعتی برای ایجاد یک فضای راهبردی برای تعامل و هم افزایی در توسعه صنعت بهترین قدم می‌باشد.

وی ادامه داد : می بایست از افراد تحصيل کرده در راس کار استفاده کرد تا در کنار تجربیات کاری که کسب می‌کنند بتوان بهترین طرح ها خود را به اجرایی دربیاورند .

این پژوهشگر تصریح : پیشنهاد ما استفاده از امکانات نیمه دولتی و دولتی برای به ثمر رسیدن این ارزش های والا است که با استفاده از فراکسیون مجلس برای بهره گیری از امکانات این امر امکان پذیر است.

مهدوی افزود: برای انجام این امور باید اراده تقویت شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید فعال باشند و این نیازمند تعریف تعاملات است.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

نشست اعضای شورای سیاستگذاری مجمع عالی اصتناد

نخستین نشست هم اندیشی اعضای شورای راهبردی مجمع عالی اصتناد با حضور جمعی از مسئولین بلندپایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبان بنگاه های صنعتی و اقتصادی در استودیوی خبری گروه رسانه ای آفتاب برگزار شد.

به گزارش نوپیام ، دکتر فرنام لرستانی, دبیر اجرایی مجمع عالی اصتناد و دبیرکل بنیان فناوران و ایده پردازان گفت :

‌مجمع عالی هم افزایی و تعامل مسئولین ، ناظرین و فعالان حوزه های اقتصاد، صنعت ،تجارت، نوآوری  و اشتغال دانش محور که به اختصار با عنوان « مجمع عالی اصتناد » معرف حضور مخاطبین می باشد بر اساس ساختاری یکپارچه و الگویی هدفمند مبتنی بر دانش مدیریت تخصصی، تعامل سازمانی و هم اندیشی میان مسئولین و مدیران دولتی همراه با نمایندگان خانه ملت و دیگر متولیان و فعالان حوزه های مربوطه تشکیل شده است.

وی ادامه داد : از مهمترین اهداف عالیه مجمع عالی اصتناد می توان به گزینه هموار سازی مسیر توسعه فناوری و تجاری سازی نوآوری ها بر پایه تشریک مساعی وزارتخانه ها و نهادهای متولی اشاره نمود که چشم انداز اجرایی آن دستیابی به جایگاه تعالی اقتصاد و معیشت ملی بر پایه ایجاد مجموعه ای همسو به منظور نظارت ، هدایت و حمایت از فعالان اقتصادی حوزه های تولید، فناوری ، نوآوری و اشتغال با تکیه بر تجمیع ظرفیتهای طبقه بندی شده میان مراکز دولتی، سازمانهای مردم نهاد و بنگاههای خصوصی خواهد بود.

این مقام مسئول افزود:  ماهیت و اعتبار اصتناد در بخش اول به دلیل تغییر بنیادین در ابعاد و الگوی کسب وکارهای کشور است چرا که کسب و کارها و صنایع  جدید تحت پوشش و نظارت  یک سازمان و وزارت خانه امکان نظارت و قابلیت پیاده سازی و هدایت را ندارند و در بخش دوم الزام تغییر درمدل ارزیابی و الگوسازی بخشهای خصوصی و دولتی است که تحت  نظارت و مدیریت یک  سازمان و برپایه پارامترهای یک مرجع تخصصی امکان پذیر نیست  به طور مثال  یک صنعت تحت ممیزی یک وزارتخانه به عنوان یک چهره ملی انتخاب می گردد اما از منظر دیگر نهادها و وزارتخانه ها دارای عملکرد منفی و آسیب رسان می باشد و این موضوع علاوه بر کاهش اعتماد مردم به برترینهای واقعی صنعت ، موجب سردرگمی و کاهش انگیزه ی فعالان حوزه های اقتصاد ،صنعت تجارت و نوآوری و … خواهد شد.

لرستانی در پاسخ به سوال ایراد شده از سوی اعضا در حوزه تفاوت مجمع اصتناد با دیگر مجموعه های کشور گفت : شیوه تشکیل ، مدل تصویب قوانین ، الگوی نظارت و نحوه ی اجرایی سازی اهداف  مجمع عالی اصتناد بسیار متمایز با دیگر مجامع ، تشکلها و سازمانها و نهادها می باشد که از جمله دلایل این تمایز می توان به ساختار ارائه شده مبتنی بر خرد جمعی مدیران و نخبگان از یک سو و ساختار سیال و منعطف قوانین و مصوبات داخلی آن اشاره نمود.

 

وی به منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری که امسال سال تولید دانش بنیان  و اشتغال است خداوند را شاکریم که طی دوازده ماه گذشته ، طی این ‌مسیر همسو با منویات  مقام معظم رهبری انجام شده است  و مطمئنا سازمان ها و تشکل های مختلف در این حوزه  طی راهبری که قبل اتفاق افتاده بیشتر پای کار خواهند بود.

وی در پایان گفت: سلسله رویدادها و برنامه هایی به منظور برگزاری آیین رونمایی از اهداف ، محورها و دستاوردهای اجرایی مجمع اصتناد  تا کنون برگزار شده است که این روند در سنوات آتی بصورت کامل تر و با حضور جامع تر بازوهای اثرگذار برگزار خواهد شد که امیدوارم در هر مرحله بخشی از مقاصد آرمانی و اهداف عالیه ای که جهت این منظور ترسیم و تدوین شده است را با افتخار رونمایی نمایید تا شاید در آینده ای نزدیک شاهد توسعه فراگیر و تحول بنیادین در فناوری ، صنعت و اشتغال کشور باشیم.

انتهای پیام/

 

مدیرعامل  انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور:مدیران باید با فرهنگ دانش بنیان آشنا و آموزش ببینند

اعتقاد ما بر این است ابتدا افراد و مدیران باید با فرهنگ دانش بنیان آشنا و آموزش ببینند و یک مدیر توانمند بایستی مشاوره‌های لازم را در مسیر دانش بنیان شدن ببینند. 

دکتر وحید روحی نیاسر در گفت وگو با خبرنگار نوپیام به اهداف انجمن اشاره کرد و گفت: انجمن صنف تخصصی و اولین انجمن در حوزه دانش محوری و دانش بنیان درخواست و از کمیسیون ماده 10 وزارت کشور که جایگاه فرادستگاهی و حاکمیتی است پس از استعلامات در سال 94 انجمن فعالیت خودش را آغاز کرد.

وی ادامه داد: این انجمن بر منابع انسانی که مدیران هستند بسیار تاکید شده است. طبق قانون تجارت و بر اساسنامه این انجمن، چه اشخاص حقوقی و چه حقیقی می‌توانند در این انجمن بر اساس دانش محوری، نوآوری، خلاقیت و نخبگان می‌توانند فعالیت داشته باشند.

وی به فرهنگ دانش بنیان و آموزش آن در مدیران اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است ابتدا افراد و مدیران باید با فرهنگ دانش بنیان آشنا و آموزش ببینند و یک مدیر توانمند بایستی مشاوره‌های لازم را در مسیر دانش بنیان شدن ببینند. در این انجمن پس از تایید صلاحیت بعد از اخذ مستندات و با نظر مثبت کمیته ارزیابی پروانه صنفی صادر می‌گردد.

مدیرعامل انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور تصریح کرد: مجمع عالی اصتناد یک شبکه درعرصه اقتصادی است که می‌تواند با هم افزایی‌هایی که ایجاد می‌کند به چرخه نهضت دانش بنیان کمک کند.

روحی نیاسر فرهنگ دانش بنیان را از مدارس و دانشگاه‌ها مهم دانست و گفت: موضوع دانش بنیان فرادستگاهی است و به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود و فرهنگ دانش بنیان را می بایست از مدارس خودمان شروع کنیم تا خانواده‌ها و دانش آموزان و حتی دانشجویان با فرهنگ دانش بنیان قرار بگیرند تا قبل از ثبت موسسه برای دانش بنیان شدن این مهم باید صورت بگیرد.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

 

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

 

انتهای پیام/

مجمع عالی اصتناد میتواند پله ترقی برای توسعه اصناف باشد

به گزارش خبری نوپیام، یک پژوهشگر حقوق عمومی و مشاور اتاق اصناف ایران گفت:توسعه و دیده شدن اصناف با برگزاری همایش ها بسیار قابل توجه است

دکتر پوریا ناصری درگفت وگو با خبرنگار ما, در ابتدا به تشریح اصناف پرداخت و گفت: مجموعه اتاق اصناف ایران یکی از تشکل های بزرگ اقتصادی کشور است که شامل اتاق بازرگانی,تعاون و اصناف ایران است.

این حقوقدان به تاثیر همایش های متعدد در توسعه اصناف و اتحادیه هاوی اشاره کرد و گفت:وجود چنین همایش هایی در توسعه اصناف موثر است چرا که وقتی اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های اقتصادی کشور که در حدود ۴۳۰ اتاق شهرستان و پنج اتحادیه کشوری و نزدیک به هشت هزار اتحادیه را غیر مستقیم در سراسر کشور تحت نظر خود دارد,بازوی قدرتمند اقتصادی است به طور یقین در دیده شدن اصناف کمک رسان است.

ناصری حمایت از نخبگان را مهم برشمرد و افزود: نقش نخبگان تا حدودی موثر بوده است و این زمانی خوب اتفاق می افتد که حمایت صورت بگیرد کما اینکه نخبگان خوبی در اصناف و اتحادیه های کشور حضور دارند که اگر حضور به عمل برسانند خودش یک بازوی قوی در کار ما برای اصناف کشور است

انتهای پیام