امیر عباس عسگریان مدال خود را به جوانان فلسطینی هدیه کرد

روز شنبه 13 آبان مسابقات جهانی ورزش های رزمی در رشته های مختلف برگزار شد که شرکت کنندگانی از کشور عزیزمان هم در رشته های ووشو و کاراته در آن شرکت داشتند.ادامه مطلب