تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند

به گزارش خبری نوپیام، مهندس کامبیز رسا مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما به چالش و معضل میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما مجموعه های خصوصی این است که بخش دولتی صدای بخش خصوصی را درست نمی شنود یا خاصه های بخش خصوصی را درک نمی کند و همیشه این خلا وجود دارد.

رئیس کارگروه کمیته توسعه مسکن اقتصادی,به دیده نشدن فعالیت تعاونی ها و آثار آن اشاره کرد و گفت: تعاونی مسکن ها از یک جایی به بعد در صحنه اقتصادی به آن صورت در جریان روند کار قرار نگرفته اند و همین امر هم باعث شده تا به مشکلات آن ها توجه نشود از این بابت بیشتر تعاونی ها دچار مشکلات و معضلات هستند که آثار آن را در انباشت تقاضا و افزایش قیمت مسکن شاهد هستیم.

عضو اصلی شورای سیاست گذاری مجمع عالی اصتناد به نقش تعاونی ها در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: می بایست دولت ها به تعاونی ها بها بدهند چرا که تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند و هر زمان که دولت در زمینه ساخت مسکن, نقش موثری برای تعاونی ها لحاظ کرده است تعاونی ها این نقش را سازنده انجام داده اند که نمونه آن در دوران پس از جنگ, و نهضت مسکن مهر مشاهده کرده ایم که حجم زیادی از ساخت و ساز را تعاونی ها به عهده گرفتند در واقع تعاونی ها به دنبال این هستند که دولت مانع تراشی نکند یا از لحاظ قوانین از لحاظ تسهیلات کارشان پیش رود.

مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران به نقش مجمع عالی اصتناد اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی برای دسترسی به بخش حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس,وزارتخانه ها در جهت اجرای درست قانون نیازمند یک مجمع است که اصتناد به خوبی به این چرخه توانسته پوشش بدهد.ایده تشکیل مجمع اصتناد بر این پایه تشکیل شده که مراجعی از بخش دولتی وجود داشته باشد که بخش خصوصی بتواند با آن ها دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: مجموعه ما با این رویکرد که صدای بخش خصوصی است و فضای همفکری و همکاری در آن وجود دارد و به مثابه پلی بین بخش دولتی و خصوصی است تشکیل شده است تا آینده خوبی برای اقتصاد و تصمیم گیری برای مدیران باشد.

رسا تصریح کرد: فعالیت ما در بخش خصوصی همیشه با قسمت هایی از دولت یا ارگان های تصمیم گیرنده ارتباط دارد.مراحل پی در پی و موانع از سمت بخش دولتی باعث افزایش زمان و هزینه برای بخش خصوصی است.

وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از کشورها معضل مشکلات در بخش خصوصی و دولتی را حل کرده اند و ما خوشحالیم که این خلا توسط اصتناد در حال رفع شدن است.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد یک بانک اطلاعاتی میباشد که از ظرفیت ها آن استفاده نمود

به گزارش خبری نوپیام،استاد دانشگاه دکتر محمد حسین علی مددی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل بزرگی که در کشور وجود دارد به خصوص در بخش دانش استفاده آنچنانی نشده است که می بایست از این ظرفیت استفاده بهینه و تولید را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: یک کارمند در طول سال چقدر آورده برای یک سازمان صنعتی ایجاد می کند؟ این ظرفیت و توانمندی باید بررسی و به کیفیت زندگی آنان پرداخته شود.

وی تصریح کرد: حلقه مفقوده ای که بین صنعت و توان علمی جامعه است را اصتناد می تواند برقرار کند.

علی مددی به ظرفیت اصتناد اشاره کرد و گفت: طراحی سیستم که برای ما هم افزایی کند را من به آن صورت قوی ندیده ام اما خوبی این مجمع این است که بانک اطلاعاتی تشکیل و از ظرفیت ها و فناوری ها استفاده شود.

این استاد دانشگاه به انتصاب ها اشاره کرد و گفت: ما از جمله موفق ترین ها در صنایع و دانشی هستیم که در آن حوزه با پشتکار مضاعف تلاش کردیم(نانو، فولاد، چشم پزشکی و …) اما انتصاب ها بر مبنای شایستگی به آن صورت لازم صورت نپذیرفته است، که اگر اینگونه بود، قله های فناوری، دانش و موفقیت را بیش از پیش کسب می نمودیم. البته رسیدن به افق های روشن با اهداف هم افزایی این مجمع نزدیکتر و میسر خواهد شد.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد

این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.

یه گزارش خبری نوپیام، دکتر علی اصغر رمضانی نژاد صادق مدیران نمونه وزارتخانه میراث فرهنگ و صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما در رابطه با جلسه با مدیران اصتناد گفت: در جلسه ای که با مدیران اصتناد داشتم باید بگویم که بسیار مسیر خوبی انتخاب شده است مضاف بر این که هدف گذاری خوب و دقیقی صورت گرفته که انشالله امیدواریم با هم افزایی مسئولین رده های دولتی و مدیران بخش خصوصی به نتیجه خوبی برسیم.

وی اصتناد را پلی بین بخش دولتی و خصوصی در جهت هم افزایی دانست و اظهار داشت: بخش دولتی و حاکمیتی همیشه درگیر ساختار بسته خودش بوده است اما اصتناد پل بسیار خوبی بین ارگان های خصوصی و دولتی ایجاد کرده است که این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.این هم افزایی بسیار به سلامت اقتصاد و دانش کشور کمک خواهد کرد.

وی استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و نخبگان را نشانه رشد بالندگی این وزارتخانه برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان و نخبه گان در وزارت میراث فرهنگی,صنایع دستی,گردشگری در هر سه حوزه تخصصی می تواند نشاندهنده بالندگی و رشد فکری وزارتخانه باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه کارشناسی وزارت میراث فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری کارشناسان زبده و خوبی حضور دارند و تمام سعی شان است این است تا ارتباط موثری بین حاکمیت دولتی و بخش خصوصی برقرار کنند.

این مدیر نمونه وزارت تاکید کرد: یکسری ضوابط و قوانین دست و پاگیر در بخش دولتی بوده است اما با ورود تیم مدیریتی جدید, عرصه برای تعامل بخش خصوصی بهتر شده است و انشالله موانع هم برطرف شود.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد پلی جديد بین صنعت و دانشگاه ها

به گزارش خبری نوپیام ، علی عباسی, دبیر کل انجمن الگوسازی توسعه اقتصاد مقاومتی در مور همایش سالانه از مفاخر ملی اصتناد به خبرنگار ما گفت : با توجه به سیاست های ۲۴ گانه مقام معظم رهبری در راستای راهگشایی اقتصاد و با توجه به اینکه ۲۹ بهمن ماه, روز اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است در این روز با رویکرد و هدف اقتصاد دانش بنیانی و مردم نهادی همچنین اقتصاد درون زا و بیرون زا با تکیه بر مردم و شرکت دانش بنیان ، شرکت تعاونی و بخش های خصوصی میتوان قدمی در حوزه های مختلف برداشت.

وی افزود: صنایعی که به عنوان پیشران اقتصادی هستند اگر با این رویکرد ذکر شده که بیان شد در این راستا حرکت کنند مشکل شکوفایی اقتصادی و اشتغال که مسئله مهم برای جوانان است در سایه تولید قوی برطرف خواهدشد و همچنین اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی که در این راستا شرکت دانش بنیان محوریت کار را در دست داشته باشند.

دبیر کل انجمن الگوسازی توسعه اقتصادی مقاومتی تاکید کرد: یکی از سیاست های این رویکرد که سال علمی تعریف شده باید به دنباله علم فروشی باشیم و با تاکید به اقتصادی که بر پایه علمی و عقلانی حاکم باشد یعنی اقتصادی که در مقابل تکانه های دشمن قوی باشد و این بهترین لفظی است که میتوان بکار برد

وی خاطرنشان کرد:
باید به توانایی های خودمان تکیه داشته باشیم و با دانش ، تکنولوژی ،علم فروشی توسط استعدادهای درخشان و نخبگان جوان, کارهای بسیار ارزنده در حوزه دانشگاه انجام داد که این امر باعث می شود پلی بین صنعت و دانشگاه ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم.
عباسی افزود: با ادغام سرمایه های مردمی و دانش و تجربه علمی دانشمندان بزرگ میتوان اختراع و نوآوری برای کشور به ارمغان آورد.

وی به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: درحوزه های مختلف همانند حوزه دفاعی در رده والا قرار گرفته ایم و اگر این امر مهم در سایر حوزه ها با وحدت کلمه و رویه و حمایت از تولید کنندگان باشد اشاعه پیدا کند امر مهمی است و اگر اینگونه نباشد دچار تورم خواهیم شد.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد در حمایت از نخبگان و مفاخر صنعتی و ملی

به گزارش خبری  نوپیام ، نویسنده پژوهشگر گفت:ضمن اغنای روحی و فرهنگی نخبگان به مسئله اقتصادی آنان هم توجه کنیم و اهداف اقتصادی شان را پیاده کنیم

دکتر امیر مهدوی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : بهترین موضوعی که می شود به آن استناد کرد تجمیع نخبگان و مفاخر صنعتی برای ایجاد یک فضای راهبردی برای تعامل و هم افزایی در توسعه صنعت بهترین قدم می‌باشد.

وی ادامه داد : می بایست از افراد تحصيل کرده در راس کار استفاده کرد تا در کنار تجربیات کاری که کسب می‌کنند بتوان بهترین طرح ها خود را به اجرایی دربیاورند .

این پژوهشگر تصریح : پیشنهاد ما استفاده از امکانات نیمه دولتی و دولتی برای به ثمر رسیدن این ارزش های والا است که با استفاده از فراکسیون مجلس برای بهره گیری از امکانات این امر امکان پذیر است.

مهدوی افزود: برای انجام این امور باید اراده تقویت شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید فعال باشند و این نیازمند تعریف تعاملات است.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir

مجمع عالی اصتناد میتواند پله ترقی برای توسعه اصناف باشد

به گزارش خبری نوپیام، یک پژوهشگر حقوق عمومی و مشاور اتاق اصناف ایران گفت:توسعه و دیده شدن اصناف با برگزاری همایش ها بسیار قابل توجه است

دکتر پوریا ناصری درگفت وگو با خبرنگار ما, در ابتدا به تشریح اصناف پرداخت و گفت: مجموعه اتاق اصناف ایران یکی از تشکل های بزرگ اقتصادی کشور است که شامل اتاق بازرگانی,تعاون و اصناف ایران است.

این حقوقدان به تاثیر همایش های متعدد در توسعه اصناف و اتحادیه هاوی اشاره کرد و گفت:وجود چنین همایش هایی در توسعه اصناف موثر است چرا که وقتی اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های اقتصادی کشور که در حدود ۴۳۰ اتاق شهرستان و پنج اتحادیه کشوری و نزدیک به هشت هزار اتحادیه را غیر مستقیم در سراسر کشور تحت نظر خود دارد,بازوی قدرتمند اقتصادی است به طور یقین در دیده شدن اصناف کمک رسان است.

ناصری حمایت از نخبگان را مهم برشمرد و افزود: نقش نخبگان تا حدودی موثر بوده است و این زمانی خوب اتفاق می افتد که حمایت صورت بگیرد کما اینکه نخبگان خوبی در اصناف و اتحادیه های کشور حضور دارند که اگر حضور به عمل برسانند خودش یک بازوی قوی در کار ما برای اصناف کشور است

انتهای پیام

تحکیم اقتصاد با مجمع عالی اصتناد

به گزارش نوپیام مدیر عامل انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور:
جای خالی با مجمع عالی اصتناد برای تحکیم اقتصاد به درستی پر و جایگزین شد.

دکتر محمد هادی طسوجی آذر , مدیر عامل انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور به نقش مجمع عالی اصتناد در رابطه با تحیکم اقتصاد اشاره کرد و گفت: جای تقدیر و تشکر دارد بسیار مجمع عالی تشکیل شده است و این یک جای خالی بود به واسطه اینکه هم بزرگان کشور هم فعالین اقتصادی در کنار یکدیگر جمع شوند و بتوانند نقطه نظرات مختلفی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: یکی از مسائل خیلی بزرگی که در دنیا وجود دارد این است که متمرکز روی صادرات کالاهای غیرنفتی شود.خوشبختانه این مهم در کشورهای ما هم وجود دارند.

طسوجی آذر افزود: مجموعه ما با مجوز های قانونی اقدام به ایجاد هویت حقوقی کاملا قانونی برای فعالان اقتصادی کشور در حوزه بین الملل می کند تا با شرکت های هم جهت خودشان تبادل علم و کالا کنند تا وارد بازار صادراتی شود.

مدیر عامل انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور تصریح کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه می بایست تمرکز درامدها به سمت درامد غیرنفتی باشد ما با کمک دوستان دلسوز کشور این اهداف را محقق می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در تمامی صنوف انجمن صنفی کارفرمایی وجود داشت اما در مسیر دانش بنیان جای آن خالی بود که افراد بتوانند دستاوردهای خود را تجاری سازی کنند و با همکاری وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی اولین انجمن صنفی کارفرمایی دانش بنیان کشور تاسیس شد و اینجانب به سمت مدیر عامل و دکتر عباسی دبیر انجمن مخترعین کشور به سمت ریاست هیات مدیره و کلیه فعالیت ما این است,تولیدات دانش بنیان را به حوزه های بین الملل معرفی کنیم.