پارس تایر زمانی در مسابقات جهانی تنیس زیر هجده سال اصفهان با امیر علی فیروزی تنیسور نوجوان ایران

مرتضی زمانی مدیر عامل پارس تایر زمانی در گفتگو با خبرنگاران گفت : سالهاست که در مدیریت بخش‌های فروش در صنعت لاستیک کشور فعال هستیم و خوب می دانیم که اعتماد مشتریان اصلی ترین عامل در موفقیت ماست .ادامه مطلب