تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند

به گزارش خبری نوپیام، مهندس کامبیز رسا مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما به چالش و معضل میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما مجموعه های خصوصی این است که بخش دولتی صدای بخش خصوصی را درست نمی شنود یا خاصه های بخش خصوصی را درک نمی کند و همیشه این خلا وجود دارد.

رئیس کارگروه کمیته توسعه مسکن اقتصادی,به دیده نشدن فعالیت تعاونی ها و آثار آن اشاره کرد و گفت: تعاونی مسکن ها از یک جایی به بعد در صحنه اقتصادی به آن صورت در جریان روند کار قرار نگرفته اند و همین امر هم باعث شده تا به مشکلات آن ها توجه نشود از این بابت بیشتر تعاونی ها دچار مشکلات و معضلات هستند که آثار آن را در انباشت تقاضا و افزایش قیمت مسکن شاهد هستیم.

عضو اصلی شورای سیاست گذاری مجمع عالی اصتناد به نقش تعاونی ها در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: می بایست دولت ها به تعاونی ها بها بدهند چرا که تعاونی ها قسمتی از اقتصاد کشور هستند و هر زمان که دولت در زمینه ساخت مسکن, نقش موثری برای تعاونی ها لحاظ کرده است تعاونی ها این نقش را سازنده انجام داده اند که نمونه آن در دوران پس از جنگ, و نهضت مسکن مهر مشاهده کرده ایم که حجم زیادی از ساخت و ساز را تعاونی ها به عهده گرفتند در واقع تعاونی ها به دنبال این هستند که دولت مانع تراشی نکند یا از لحاظ قوانین از لحاظ تسهیلات کارشان پیش رود.

مدیر عامل یک شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران به نقش مجمع عالی اصتناد اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی برای دسترسی به بخش حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس,وزارتخانه ها در جهت اجرای درست قانون نیازمند یک مجمع است که اصتناد به خوبی به این چرخه توانسته پوشش بدهد.ایده تشکیل مجمع اصتناد بر این پایه تشکیل شده که مراجعی از بخش دولتی وجود داشته باشد که بخش خصوصی بتواند با آن ها دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: مجموعه ما با این رویکرد که صدای بخش خصوصی است و فضای همفکری و همکاری در آن وجود دارد و به مثابه پلی بین بخش دولتی و خصوصی است تشکیل شده است تا آینده خوبی برای اقتصاد و تصمیم گیری برای مدیران باشد.

رسا تصریح کرد: فعالیت ما در بخش خصوصی همیشه با قسمت هایی از دولت یا ارگان های تصمیم گیرنده ارتباط دارد.مراحل پی در پی و موانع از سمت بخش دولتی باعث افزایش زمان و هزینه برای بخش خصوصی است.

وی در پایان تاکید کرد: بسیاری از کشورها معضل مشکلات در بخش خصوصی و دولتی را حل کرده اند و ما خوشحالیم که این خلا توسط اصتناد در حال رفع شدن است.

لازم به ذکر است فعالیت مجمع عالی اصتناد، بر پایه ساختاری تخصصی و یکپارچه ارائه شده از سوی بنیان فناوران و ایده پردازان، جهت تعامل و هم افزایی هدفمند میان مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی، نمایندگان خانه ملت، روسای تشکلها، صاحبان بنگاه های خصوصی در مسیر ایجاد تحول بنیادین و توسعه ی اقتصاد ملی و همچنین بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردمی می باشد.

یاد آور می گردد واژه ی «اصتناد» برگرفته از حروف ابتدای کلمات «اقتصاد،صنعت،تجارت،نوآوری ، اشتغال و دانش محور» می باشد.

eco.bfam.ir