نمی توان عملکرد و فعالیت وزیر صمت را تنها به یکسال محدود کرد  

نمی توان عملکرد و فعالیت وزیر صمت را تنها به یکسال محدود کرد ،چراکه وزارتخانه ای با این حجم از کار و به ثمر رسیدن به برنامه های هدفگذاری شده ،مطمئنا به زمان بیشتری نیاز دارد.

 

به نقل از ایرنا در تاریخ چهارم آبان ماه مطلبی را منتشر کرد با یکی از نماینده های مجلس با بیان اینکه ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد و نهادی پرچالش است با وجود چنین شرایطی فاطمی‌امین با مدیریت و برنامه‌ریزی خوبی که داشته توانست اقدامات خوبی را در این مدت نشان دهد.

وی به فعالیت شبانه روزی فاطمی امین برای پیگیری امور به عنوان ویژگی مدیران انقلابی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: نمی توان عملکرد و فعالیت وزیر صمت را تنها به یکسال محدود کرد ،چراکه وزارتخانه ای با این حجم از کار و به ثمر رسیدن به برنامه های هدفگذاری شده ،مطمنا به زمان بیشتری نیاز دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : تا بدین اندازه دقت در انتخاب مدیران و معاونان نشان می دهد که فاطمی امین فردی با برنامه و دقیق در انجام کارها است که به خوبی در فعالیت های وی مشاهده می شود