ولی الله آقایارزاده: فلسطین پاره تن اسلام است

ولی الله آقایارزاده مشاور ویژه اقتصادی صندوق مشترک استان‌ها ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، حمله ی ناجوان مردانه ی صهیونیست ها به فلسطین را محکوم نمودند.ادامه مطلب