روابط عمومی از سنتی به مدرن

روابط عمومی از سنتی به مدرن

به گزارش پایگاه خبری نوپیام – روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی سازمان ها با مردم و مدیران از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، اما موفقیت بیش از پیش آنها در عصر حاضر نیازمند رفع چااش ها و آسیب های موجود در این حوزه است.

امروز دیگر نمی توان با اتکاء به روش های سنتی در کار روابط عمومی موفق بود و در ایفای وظایف محوله و بخش عظیمی از وظایف تعریف نشده به خوبی از عهده امور برآمد.

گسترش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند و فعالیت ۷۰ تا ۸۰ میلیون شهروند خبرنگار در سطح کشور حکایت از گردش آزاد اطلاعات دارد که مدیریت افکار عمومی و اذهان طیف های گوناگون مردمی در ین شرایط، نیازمند مدیران و کارشناسان روابط عمومی خلاق، متخصص و توانمند است.

در عصر حاضر اعتماد سازی، برجسته سازی، فرهنگ سازی، بسترسازی و مدیریت افکار عمومی، رویکردهای جدید به روابط عمومی است که بدون توجه به این امور، روابط عمومی یک دستگاه، نهاد یا مجموعه در پیشبرد کارهای خود موفق نخواهد بود.

در نگاه سنتی و قدیمی یکی از آسیب ها و ضعف های روابط عمومی ها برقراری ارتباط یک سویه میان دستگاه ها و مردم بود.

ولی در عصر حاضر با توسعه رسانه ها و گسترش فضای مجازی دیگر برقراری ارتباط یک سویه نه تنها جوابگو نیست، بلکه آسیب رسان هم می باشد و هنر و مهارت روابط عمومی در ارتباط دو سویه، صمیمانه و اثربخش بین مردم و حاکمیت معنا می یابد.

متاسفانه در سایه نگاه سنتی به روابط عمومی ها، چالش ها و آسیب های جدی بر پیکره این جایگاه مهم در دستگاه ها وارد شده است که بخشی از آنها باید به ارتقاء نگاه مدیران و مسولان دستگاه ها و بخشی دیگر با توانمند سازی کارشناسان این حوزه با برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی موتفع گردد.

امروزه روابط عمومی ها با بروز و ظهور رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی و تنوع کار رسانه ها، علاوه بر مدیران روزآمد و توانمند به نیروهای متخصص و ایده پرداز نیاز دارند تا بتوانند با شناسایی نیازها برای پاسخگویی به آنها تلاش کنند.
تهیه و تنظیم:
ابراهیم شریفی